DEN MAGISKA DANSVÄSKAN


En väska fylld med skapande dans, språkmagi och kreativitet!

Syftet med den magiska dansväskan är att visa hur man på ett lustfyllt och enkelt sätt kan implementera, utforska och arbeta med skapande dans som kunskapsområde, i den pedagogiska verksamheten.

Dansväskans innehåll hjälper till att stimulera, levandegöra och utveckla språkutvecklingen och det kreativa tänkandet.
Därför ger vi oss ut på en lekfull, inspirerande och magisk resa där vi utforskar kroppens möjligheter till rörelse och konstnärligt uttryck, i en trygg och stimulerande miljö.

Under en workshop vägleds alla barn och pedagoger när vi dansar magiska trollformler, språkrytmer och ramsor samt inspireras till rörelse genom musik och text.
De färgglada anpassade dansmaterialen stimulerar oss till att dansa, lära och språka med kroppen. Det leder till eget skapande och kreativt tänkande. Det finns inte några rätt eller fel när vi dansar tillsammans, utan alla tolkar och uttrycker sig på olika sätt vilket gör att alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Den magiska dansväskan är framtagen och utvecklad av Virveldans. Dansväskan innehåller inspirerande dansmaterial, musik och övningskompendium med handledning. Virveldans har utvecklat det danspedagogiska konceptet för att kunna erbjuda alla barn och pedagoger skapande dans, som ett nytt pedagogiskt verktyg och språk.

När vi tar in dans och rörelse i den pedagogiska verksamheten, skapas fler former av kommunikation och lärande. Alla barn lär sig på olika sätt och därför behövs det olika undervisningsmetoder. Flera olika sätt att lära skapar lust att lära!

 

FORTBILDNING OCH SKAPANDE SKOLA

Den magiska dansväskan kan beställas som fortbildning för pedagoger inom förskola, förskoleteam och familjecentral/öppna förskolan. Ett utbildningspaket innehåller en inspirationsworkshop på 2 tim och ett kompendium med musik, dansövningar, handledning och fördjupning.
Virveldans erbjuder även Den magiska dansväskan som skapande förskola- och skola projekt.

 

EXEMPEL PÅ UPPLÄGG

*En inledande inspirationsworkshop (2 tim inkl. kortare paus) för alla pedagoger.
*Fem uppföljande workshops med Virveldans, tillsammans med barn och pedagoger i den pedagogiska verksamheten.
*Alla pedagoger får ett utbildningskompendium med handledning och fördjupning. Kompendiet innehåller musik, dansövningar- och komposition, handledning samt information om danskonceptet, som Virveldans har utvecklat. Pedagogerna kan på så sätt fortsätta arbetet utifrån den danspedagogiska metoden och dess innehåll, i mötet med alla och varje barn.


PASSAR:
Förskola & förskoleklass (1-7 år)
LÄNGD: En workshop ca 50 min
DELTAGARANTAL: max 20 st
PRIS: 4000 :-  (2st samma dag och plats 7 000 :- )  exkl moms

Virveldans ingår i följande kulturutbud. Klicka på länken nedan för info om reducerade priser:

Stockholm Stad – Kulan – kulturutbud för barn och unga i Stockholm

Örebro Län – Kulturkraft – för varenda unge

Dalarnas Län – Dalateatern barn & unga


Arrangörer och beställare, mer information finner ni
HÄR