SKAPANDE SKOLA


Den magiska dansväskan – En väska fylld av dans, språkmagi och kreativitet

Målgrupp: Årskurs F-1 och anpassad skola

Med worskhopen – Den magiska dansväskan vill vi levandegöra elevernas språk med förankring till läroplanens mål. Syftet är att skapa lustfyllda vägar in i språkets storslagna värld samt erbjuda elever flera olika sätt att tillägna sig kunskap på. Under en workshopserie arbetar vi med dans och språk som kunskapsområde i undervisningen. Virveldans vill ge alla och varje elev möjlighet till vidgade språkupplevelser.

Virveldans erbjuder en workshopserie 2 x 45 min där alla elever är medskapare. Sara och Lina från Virveldans är danspedagoger och lärare, vi möter samma elevgrupp vid två tillfällen.

Boka här

Varför kan Totto aldrig bestämma sig?
Ett bokstavsbageri!
Vad händer när vi bakar en bokstav och äter upp den?
Med glittrets kraft flyger vi långt ovanför molnen…

Tillsammans färdas vi genom portaler in i outforskade dansvärldar.
Till slut landar vi på bokstavplaneterna.
Med oss på resan har vi den magiska dansväskan,
som hjälper oss på vårt dansande äventyr.


WORKSHOP 1

Vi dansar bokstavsljud och former, begynnelsebokstäver, samt utforskar språkljudens rytm och dynamik. Tillsammans utforskar vi även kroppens möjligheter till rörelse och konstnärligt uttryck genom improvisation, gestaltning och eget skapande.

När de magiska trollstavarna börjar dansa, förvandlas vi till bokstavsdansare som reser iväg och besöker olika miljöer. Under äventyret får vi uppdrag av den magiska dansväskan, som vi löser tillsammans.

Vad händer när Totto trumma ger eleverna språkliga och oväntade uppdrag? Vi följer Tottos språkljud med våra unika rörelser och eleverna får möjlighet att skriva sin magiska begynnelsebokstav.

Ett bokstavbageri! Kan vi baka bokstäver och ord? Vi äter våra bakverk och då händer det något med kroppen…

Tillsammans besöker vi ett museum där vi tittar på bokstavskonstverk och upptäcker ljud- och dansknappar.
Vad händer om vi trycker på en knapp?
Knapparna hjälper eleverna att utforska dansen och språkets kontraster och dynamik.

Bokstavsdansarna får ljuda, forma/gestalta och skriva bokstäver med kroppen. De skapar egna språkljud och rörelser som de sätter ihop och sedan gestaltar.
Bokstäver i stillhet.
Bokstäver i rörelse.
En bokstav för sig själv.
Flera bokstäver tillsammans


WORKSHOP 2

Eleverna utforskar dansens fyra grundbegrepp: TID, RUM, KRAFT och KROPP i olika övningar.
Vi reser till rymden och besöker bokstavs- och ord planeter.
Vilka ord kan vi bilda tillsammans?

Eleverna får dansa ord som de hittar på planeterna och sedan bildar vi meningar av våra upphittade ord. Meningarna utvecklas och gestaltas i en dansande följd.
Efter en tid i rymden blir vi hungriga och måste bege oss till den oändliga rymdaffären, vad hittar vi där?

Vi skapar en rimmande ramsa med rap utifrån litterära texter. Utifrån den rimmande ramsan samarbetar och skapar eleverna egna dansfraser/kompositioner med hjälp av de fyra begreppen tid, rum, kraft och kropp som de tidigare utforskat och tränat på i övningar.


SYFTE

Den magiska dansväskan syftar till att verka inkluderande för alla elever och på samma gång locka till vidare nyfikenhet för läsning och intresse för det oväntade och språkligt utmanande.
Att elever både får möta och bearbeta ett rikt språk gestaltat i olika former, ser vi som språkfrämjande och i förlängningen även läsfrämjande.

Väskans pedagogiska material kan ofta fungera som ett inkluderande verktyg för elever. Materialet kan hjälpa elever att skapa möten med andra och även vägar in i konstnärliga möten, i det lilla och stora sammanhanget.
Alla ska kunna medverka och uttrycka sig utifrån sina individuella funktionsförutsättningar och unika förmågor.


BAKGRUND

Sara och Lina har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga i medskapande projekt i olika pedagogiska sammanhang. Under flera år har Virveldans bedrivit många Skapande Skola projekt i olika kommuner.

Den magiska dansväskan är ett språkfrämjande och språkutvecklande danskoncept. Framtaget och utvecklat av Virveldans med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Ekerö kommun och Västmanlands län.  Danskonceptets grund består av dansteori, språkutvecklingsteorier, dans som kunskapsområde samt inkluderande- och anpassad dans.

När vi tar in dans och rörelse i den pedagogiska verksamheten, kan fler former av kommunikation och lärande skapas. Alla barn lär sig på olika sätt, därför behövs det olika undervisningsmetoder. Flera olika sätt att lära skapar lust att lära!

 

FAKTA

PASSAR
Årskurs F-1 och anpassad skola
LÄNGD
En workshop: 45 min
En workshopserie med två workshops: 90 min
DELTAGARANTAL
Max 25 elever/workshop

SKAPANDE SKOLA
PRIS
En workshop: 5 000:-
Två workshops: 9 500:-
En workshopserie består av 2 x 45 min/ workshop

Boka här

 

Virveldans genomför många skapande skola projekt och håller gärna i projektledning, förankring, kontakt med skolor och avslutande handledning och utvärdering.

Kulan – föreställning
Virveldans ingår med Den magiska dansväskan i Stockholm stads kulturutbud, Kulan.
Klicka här för att läsa mer.

KONTAKT
Sara Lidholm
virveldans@gmail.com
073-7084667