FORTBILDNINGSPAKET – DEN MAGISKA DANSVÄSKAN


Av och med Virveldans

 

Personal inom förskola, familjecentral och bibliotek.

Ett paket som ger personalen inspiration och konkreta verktyg för att kunna implementera dans och språk i verksamheten.
Vi vill skapa förutsättningar för inkluderande rum i mötet med alla och varje människa.

 

Ett paket innehåller

1. En introducerande föreläsning om dansväskans metod, forskning samt hur dansen kan utveckla och stärka människans emotionella och empatiska förmågor. Föreläsningen behandlar även dansens fyra grundbegrepp, som är utgångspunkten i det dansande och språkande arbetet.

2. En inspirationsworkshop med Den magiska dansväskan – en väska fylld av skapande dans, språkmagi och kreativitet.

Vi utgår från dansens grundstenar TID, RUM, KRAFT OCH KROPP som vi utforskar i tydliga och lustfyllda övningar. Ni får möta och utforska dansväskans magiska rekvisita och inspireras till hur materialet kan implementeras i skapandet.

3. Kompendium – dansteori, övningar, handledning och fördjupning

4. Språkstimulerande och magisk DANSPÅSE – dansmaterialet som återfinns i dansväskan, bildstöd och en musiklista med handledning.

Den magiska dansväskan är ett språkfrämjande och utvecklande danskoncept, framtaget och utvecklat av Virveldans med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Region Västmanland och Stockholm län.

Virveldans har utvecklat metoden för alla och varje människas rätt till språkrikedom, utforskande och att uttrycka sig utifrån sina individuella förutsättningar, behov och unika förmågor. Danskonceptets grund består av dansteori, språkutvecklingsteorier, skapande dans som kunskapsområde och specialpedagogisk dans.

Under en inspirationsworkshop utforskar vi dansen och språkets dynamik, vilket skapar vidgade språkupplevelser och nya vägar av kommunikation. Alla kan medverka utifrån sina individuella förutsättningar. Tillsammans upplever vi dansglädje i en prestationsfri och kravlös miljö! De medverkande får även förförståelse inför hur de kan utforska, utveckla och fördjupa sitt eget material utifrån skapande dansens grundstenar.

 

PRISER

Fortbildningspaktet: 18 000:- (inkl föreläsning, inspirationsworkshop, ett kompendium)

Enbart inspirationsworkshop: 8 000:-

Den magiska danspåsen: 2 100:-

Vi skräddarsyr paketet efter era önskemål

Boka här

 

KONTAKT
Sara Lidholm
virveldans@gmail.com
073-7084667