FORTBILDNINGSPAKET – DEN MAGISKA DANSVÄSKAN


Med magiska och språkstimulerande danspåsar!
Av och med Virveldans

Personal inom bibliotek, förskola, förskoleteam, förskoleklass och familjecentral/öppna förskolan

Ett fortbildningspaket som ger personalen inspiration och konkreta verktyg, för att kunna implementera dans och språk, i den pedagogiska verksamheten. Även hur specialpedagogiska anpassningar kan genomföras i arbetet med alla och varje barn.

Innehåll – fortbildningspaket

1. En introducerande föreläsning om metoden, forskning och dansens fyra grundbegrepp, som är utgångspunkten i det dansande och språkande arbetet. 30 min

2.
 En inspirationsworkshop med Den magiska dansväskan – en väska fylld av skapande dans, språkmagi och kreativitet.
Vi utgår ifrån dansens grundstenar TID, RUM, KRAFT OCH KROPP som vi utforskar i tydliga och lustfyllda övningar. Ni får möta och utforska dansväskans magiska rekvisita och få inspiration till hur materialet kan implementeras i skapandet. 90 min inkl kortare paus

3. Kompendium – dansteori, övningar, handledning och fördjupning

4.
 Magisk och språkstimulerande DANSPÅSE – innehåller dansmaterialet som återfinns i dansväskan, bildstöd och musiklista med handledning.

Den magiska dansväskan är ett språkfrämjande- och utvecklande danskoncept, framtaget och utvecklat av Virveldans, med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Region Västmanland och Stockholm stad.Virveldans har utvecklat metoden för alla och varje människas rätt till språkrikedom, utforskande och att uttrycka sig utifrån sina individuella förutsättningar, behov och unika förmågor.

Danskonceptets grund består av dansteori, språkutvecklingsteorier, skapande dans som kunskapsområde och specialpedagogisk dans.

Under en inspirationsworkshop utforskar vi dansen och språkets dynamik, vilket skapar vidgade språkupplevelser och nya vägar av kommunikation. Alla kan medverka utifrån sina individuella förutsättningar. Tillsammans upplever vi dansglädje, i en prestationsfri och kravlös miljö!De medverkande får även förförståelse inför hur de kan utforska, utveckla och fördjupa sitt eget material som de har i ryggsäcken, utifrån skapande dansens grundstenar.

Paketet går att skräddarsy efter önskemål.
Kontakta Virveldans för prisuppgift:
virveldans@gmail.com
073-7084667