FORTBILDNINGSPAKET – Inkluderande dans och språkutveckling som pedagogiskt verktyg


Av och med Virveldans

 

Personal inom förskola, familjecentral och bibliotek.

Ett paket som ger personalen inspiration till att arbeta med dans och språkutveckling för en hållbar verksamhet.
Vi vill skapa förutsättningar för inkluderande rum i mötet med alla och varje människa.

 

Ett paket innehåller

1. En introducerande föreläsning om Virveldans metod, forskning samt hur dansen kan utveckla och stärka människans emotionella och empatiska förmågor. Föreläsningen behandlar även dansens fyra grundbegrepp, som är utgångspunkten i det dansande och språkande arbetet.

2. En inspirationsworkshop som ger konkreta verktyg för att kunna arbeta med inkluderande dans och språkutveckling i verksamheten.

Vi utgår från dansens grundstenar TID, RUM, KRAFT OCH KROPP som vi utforskar i tydliga och lustfyllda övningar. Ni får möta och utforska Virveldans anpassade och språkstimulerande rekvisita, samt inspireras till hur materialet kan implementeras i skapandet.

3. Kompendium – dansteori, övningar, musiklista och  handledning samt fördjupningar

Metoden är ett inkluderande, språkfrämjande och anpassat danskoncept, framtaget och utvecklat av Virveldans med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Region Västmanland och Stockholm län.

Virveldans har utvecklat metoden för alla och varje människas rätt till språkrikedom, utforskande och att uttrycka sig utifrån sina individuella förutsättningar, behov och unika förmågor. Danskonceptets grund består av dansteori, språkutvecklingsteorier, dans som kunskapsområde samt inkluderande- och anpassad dans.

Under en inspirationsworkshop utforskar vi dansen och språkets dynamik, vilket kan skapa vidgade språkupplevelser och nya vägar av kommunikation. Alla ska kunna medverka utifrån sina individuella funktionsförutsättningar och unika förmågar. Tillsammans upplever vi dansglädje i en prestationsfri och kravlös miljö! De medverkande får även förförståelse inför hur de kan utforska, utveckla och fördjupa sitt eget material utifrån skapande dansens grundstenar.

 

PRISER

Fortbildningspaktet: 18 000:- (inkl föreläsning, inspirationsworkshop, ett kompendium)

Enbart inspirationsworkshop: 8 000:-

Språkstimulerande och magisk danspåse: 2 100:-

Ett kompendium ingår i fortbildningspaketet

PRIS vid beställning av fler kompendier:
Kompendium med klammer i hörn: 200: -/styck
Kompendium med spiralbindning och frostat plastomslag: 250: -/styck

Vi skräddarsyr paketet efter era önskemål

Boka här

 

KONTAKT
Sara Lidholm
virveldans@gmail.com
073-7084667