Bakgrund


Virveldans drivs av Sara Lidholm som är utbildad vid Balettakademien i Stockholm, Kulturama och Stockholms Musikpedagogiska Institut.
Sara har även studerat till lärare vid Lärarhögskolan Stockholm och har fördjupningsstudier inom pedagogik/specialpedagogik, utvecklingspsykologi och teater- och dansvetenskap.
Har arbetat som dans- och kulturpedagog och lärare inom förskola, skola, kulturskola, särskola och ingått i resursteam/elevhälsoteam under flera år. Sara utbildar och föreläser kontinuerligt och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga i olika sammanhang.
Idag anlitas Virveldans ofta till konsultuppdrag, verksamhets- och metodutveckling samt projektledning av föreningar, företag och arbetsplatser inom kommun och landsting.

Under flera år har Virveldans bedrivit många stora skapande förskola- och skola projekt i olika kommuner, med stöd från kulturrådet. Flertalet av dessa har resulterat i långsiktiga satsningar och spridning av den konstnärliga dansen, den har även förankrats i olika verksamheter.

I samverkan med och på uppdrag av Västmanlandsmusiken, Dans i Dalarna och Dans i Örebro län har Virveldans presenterat och genomfört sina danspedagogiska koncept.  Detta i form av workshops och föreläsningar mot olika personalgrupper, med syftet att sprida dansen i respektive län.                            

Den senaste tiden har Virveldans utvecklat, projektlett och genomfört omfattande dansprojekt och fortbildningsinsatser för pedagoger och barn i förskolan, Stockholms län, med ekonomiskt stöd från specialpedagogiska skolmyndigheten och Stockholm stad.